ไทจิหลักสูตร

ไทจิหลักสูตร

ไทจิหลักสูตร

มวยไท่เก๊กหรือ อ่านแบบจีนกลางว่า ไท่จี๋เฉวียน เป็นศิลปยุทธ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ซึ่งมีผู้นิยมฝึกฝนกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมีลักษณะนุ่มนวล โอนอ่อน ผ่อนคลาย การเคลื่อนไหวลื่นไหลต่อเนื่อง การหายใจสอดประสานไปกับการเคลื่อนไหวพร้อมทั้งต้องตั้งจิตติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดทำให้เกิดสมาธิ เนื่องจากไม่มีการเกร็งกล้ามเนื้อหรือการออกแรงกระแทก จึงมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บร่างกายได้น้อยเมื่อเทียบกับกีฬาที่ใช้แรงชนิดอื่นๆทำให้เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้วยังสามารถใช้เป็นศิลปะป้องกันตัวได้หากได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ต่อสู้

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเริ่มดำเนินหลักสูตรมวยไท่เก๊กแล้วในเวลา10:00-12:00ทุกวันอาทิตย์และสมัครได้ วิชามวยไทเก๊กระดับกระบวนท่าพื้นฐานต้องการเรียนทั้งหมด๑๒ ชั่วโมง อาทิตย์ละ ๑ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง ค่าเรียน200บาท/ชั่วโมง(ไม่รวมค่าเสื้อชุดถ้าหาดจ่ายค่าเรียนทั้งหมด๑๒ชั่วโมงในครั้งเดียว  ลด20%) รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 02-2461666 อีเมล: cccbkk@culturalink.gov.cn18ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ(ด้านเหนือเชื่อมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย