“โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 4”จัดขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมกันจัด“โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 4”

นายเฉิน เจียง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมพิธีเปิดงานพร้อมขึ้นกล่าวบนเวที คุณหลาน ซู่ หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ นายฉิน ยู่ เซิน ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น และผู้เข้าชมกว่า 400 คน ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวในครั้งนี้

นายเฉิน เจียง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า มิตรภาพของจีน-ไทย มีประวัติมาอย่างยาวนาน ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ทางด้านวัฒนธรรม การศึกษาของจีน-ไทย มีการแลกเปลี่ยน และมีความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้มิตรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประชาชนมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แสดงความขอบคุณแก่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และขอให้“โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน”ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ในการแสดงครั้งนี้ โรงละครนาฏศิลป์แห่งมณฑล เหอเป่ย และสถาบันศิลปะแห่งมณฑล เหอเป่ย ได้นำชุดการแสดงที่มีเอกลักษณ์จากมณฑล เหอเป่ยมาแสดง ได้แก่ “ความงามของระบำพัดลั่วจื่อ”การเป่าเครื่องดนตรีจีนโบราณกู่ซวิน บทเพลง“ต้นกาฝาก”ระบำจีนโบราณ“งามดุจดั่งลูกท้อ”เป็นต้น ในขณะเดียวกัน อาจารย์และนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ได้นำการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมาแสดงด้วยเช่นกัน ได้แก่ การแสดงชุด ปูรณฆฏะ การแสดงชุด เส้นสายลายบ้านเชียง และการแสดงการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไทย เป็นต้น

“โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน”ในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมการแสดงส่วนหนึ่งของ “ปีวัฒนธรรมมณฑลเหอเป่ย ประจำปี2017”การแสดงครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ประชาชนของทั้งสองประเทศ ได้รู้จักและเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และมีส่วนช่วยในการกระชับมิตรภาพและความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศ

“โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 4” ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนทั้งไทยและจีน เว็บไซต์ CRI Online เว็บไซต์ China News เว็บไซต์ เหริน หมิน หว่าง หนังสือพิมพ์ ซิงจงเอี๋ยน หนังสือพิมพ์ จงง้วน และหนังสือพิมพ์ เอเซียนิวส์ไทม์ เป็นต้น ได้รายงานและสัมภาษณ์กิจกรรมการแสดงในครั้งนี้

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย