ประชาชนชาวไทยสัมผัสศิลปะการต่อสู้ของจีนอย่างใกล้ชิด

วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม ปี 2018 ที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ร่วมกันจัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อ “วัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของจีน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณกรุงเทพฯ

กิจกรรมการบรรยายครั้งนี้ ได้เชิญ ศ.ดร.อู่ ตง อาจารย์คณะกังฟู มหาวิทยาลัยกีฬากรุงปักกิ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับกังฟูจีน ในหัวข้อ “เสน่ห์ศิลปะกังฟู” และ “ความลับของมวยไทเก็กและการรักษาสุขภาพ” ทางศูนย์วัฒนธรรมจีนขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้กังฟูจีน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ

ในหัวข้อบรรยาย “เสน่ห์ศิลปะกังฟู”ศ.ดร.อู่ตง ใช้คำพูดที่สนุกสนาน เข้าใจง่ายและลึกซึ้งรวมถึงแบบรูปแบบการบรรยายที่มีชีวิตชีวาในการอธิบายความหมายแฝงของศิลปะการต่อสู้ ความหมายเชิงวัฒนธรรมและจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้ รวมถึงความหลากหลายของศิลปะการต่อสู้แบบจีนได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะการต่อสู้ของจีนกับสุขภาพ ความลับของการฝึกศิลปะการต่อสู้ ประโยชน์ของศิลปะการต่อสู้ และวิธีการฝึกศิลปะการต่อสู้แบบอื่นๆ ได้อย่างละเอียด หลังจากการบรรยายและการสาธิตในห้องเรียนเสร็จสิ้น ศ.ดร.อู่ตงก็ไม่หวั่นต่อสภาพอากาศที่สูงของกรุงเทพฯ ยังได้ย้ายห้องเรียนมากลางแจ้ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับศิลปะการต่อสู้ของจีน รวมทั้ง เทควันโด และมวยท่านกอินทรี ทำให้นักเรียนได้เข้าใจทฤษฎีและความหมายแฝงของศิลปะการต่อสู้ของจีนได้อย่างแท้จริงผ่านการฝึกซ้อมจริง และรับรู้ได้ถึงเสน่ห์ที่ลึกซึ้ง

หัวข้อบรรยายที่สอง  “ความลับของมวยไทเก็กและการรักษาสุขภาพ” ในการบรรยายนี้ศ.ดร. อู่ตงได้กล่าวถึงหัวข้อย่อยอีก 3 หัวข้อคือ “อะไรคือความลับของมวยไทเก็ก”  “มวยไทเก็กมีผลต่อการรักษาสุขภาพอย่างไร” และ “การฝึกฝนมวยไทเก็กตามแบบฉบับวิทยาศาสตร์” ในสามหัวข้อใหญ่นี้ได้เจาะลึกไปถึงแก่นสาร อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับมวยไทเก็กอย่างละเอียด นอกจากนี้ศ.ดร. อู่ตงยังใช้วิธีท่าทางเพื่อประกอบสอนจึงทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างง่ายขึ้น  ได้ศึกษาท่าที่มาตรฐานของศิลปะการต่อสู้ และเน้นการฝึกศิลปะการต่อสู้มากยิ่งขึ้น ความหมายสำคัญก็คือต้องการให้นักเรียนสามารถปฏิบัติภายในอนาคตได้เสมือนจริง และยิ่งสำคัญไปกว่านั้นสีหน้าและท่าทาง และให้ความสนใจกับการปฎิบัติในห้องเรียนควบคู่กับนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้เข้าใจศิลปะการต่อสู้จนถึงแก่นสาร หลังจากการบรรยายจบลง ศ.ดร. อู่ตงได้พานักเรียนออกนอกห้องเรียนเขาได้อธิบายและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกัน ท่านศ.ดร. อู่ตงตั้งใจสอนนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนปรับแก้ไขท่าให้ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ ขณะเดียวกันก็ได้อธิบายความหมายของแต่ละท่าทาง ภายในระยะเวลาอันสั้นนักเรียนสามารถเข้าใจและสัมผัสถึงเส่นห์ของวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้

ศ.ดร. อู่ตง เป็นรองหัวหน้าภาควิชารูปแบบกังฟู คณะกังฟูมหาวิทยาลัยกีฬากรุงปักกิ่ง เป็นผู้ตัดสินระดับประเทศ เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยกีฬาญี่ปุ่น เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันมวยไทเก็กสากลและได้รับเชิญไปบรรยายในประเทศอเมริกา อิตาลี กรีซ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศสแคนาดา ชิลี เบนิน และนอร์เวย์ ในครั้งนี้กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “วัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของจีน” เมื่อลงประกาศไม่ถึงสองวัน ก็มีผู้ยอดจองเต็มทั้งหมด ได้รับความชื่นชอบจากชาวไทยเป็นอย่างมาก หลังจากการบรรยายสิ้นสุดลง ในกิจกรรมบรรยายในครั้งนี้ผู้เรียนต่างให้ความสนใจ งานบรรยายของท่านศ.ดร. อู่ตงมีชีวิตชีวา ให้ความสนุก และแฝงไปด้วยความหมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้เรียนศิลปะการต่อสู้ในหลักสูตรระยะยาวที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

เขียนโดย หยาง ลี้โจว ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย