นิทรรศการภาพถ่าย “ประเทศไทยในมุมมองของฉัน” จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ได้จัดนิทรรศการประกวดผลงานภาพถ่ายและพิธีมอบรางวัลขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้แก่ ท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ท่านหลาน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ท่านจาง เหลย ผู้จัดการธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัด สาขาประเทศไทย ท่านหวัง จื้อหมิน ประธานสมาคมส่งเสริมการรวมกลุ่มสันติภาพไทย-จีน ท่านสุชาติ เศรษฐีวรรณ รองประธานสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล รองนายกสมาคมแต้จิ๋ว ท่านไพศาล ฉายาวรกุล นายกสมาพันธ์ศิลปินไทย-จีน ท่านวิเชียร เปียคง รองประธานกรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน พร้อมทั้งผู้แทนจากสมาคมจีนและบริษัทจีนในประเทศไทย

 นายจาง เหลย ได้กล่าวคำปราศรัยว่า ไม่กี่ปีมานี้ ความสัมพันธ์จีนและไทยแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากขึ้น การจัดนิทรรศการประกวดภาพถ่ายของธนาคารแห่งประเทศจีน “ประเทศไทยในมุมมองของฉัน” ครั้งนี้ก็เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน เพิ่มพูนและส่งเสริมให้ประชาชนไทยและจีนทั้งสองประเทศมีความเข้าใจและเป็นมิตรไมตรีต่อกัน เพื่อเปิดมุมมองให้ชาวจีนได้รู้จักกับประเทศไทยมากขึ้น จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และมิตรสหายทั้งหลายที่คอยส่งเสริมและให้การช่วยเหลือต่อธนาคารแห่งประเทศจีนมาโดยตลอด

 การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้มีผลงานที่เข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ภาพ เนื้อหาภาพแสดงถึงทิวทัศน์ธรรมชาติของไทย สัตว์และป่าไม้ วิถีชีวิตของมนุษย์ เป็นต้น หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว การประกวดในครั้งนี้ได้มีผู้ชนะ รางวัลที่หนึ่ง 3 คน รางวัลที่สอง 5 คน รางวัลที่สาม 10 คน อีกทั้งยังคัดสรรอย่างละเอียดอีก 60 กว่าภาพที่เข้าร่วมแข่งขันรวมถึงที่รับเชิญเป็นพิเศษในการจัดตั้งนิทรรศการครั้งนี้ โดยท่านหนิง ฟู่ขุย ท่านหลาน ซู่หงและท่านจาง เหลยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย