พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการเรียนภาษาจีนของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาตามโครงการเรียนภาษาจีนของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โครงการเรียนภาษาจีนนี้ได้จัดโดยพระพรหมดิลกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ท่านพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ พระราชสิทธิมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ เจ้าคณะเขตพญาไท และท่านหลัน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเข้าร่วมพิธีและได้กล่าวเปิดงาน ท่าน ฉีน ยี่เซิน ที่ปรึกษาของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเป็นผู้ดำเนินพิธี

ท่านพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ให้คำชื่นชมกับการจัดโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง ท่านเห็นว่า โครงการนี้เป็นการริเริ่มที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และพุทธศาสนา และหวังว่าพระสงฆ์จะตั้งใจศึกษาพระธรรม และปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด

พระราชสิทธิมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ เจ้าคณะเขตพญาไทได้กล่าวว่า โครงการเรียนภาษาจีนของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเป็นการริเริ่มการเรียนภาษาจีนของพระสงฆ์ การจัดการเรียนการสอนตามโครงการนี้เป็นการสะสมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับพระสงฆ์ ในขณะเดียวกัน ยังต้องขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดโครงการนี้เป็นอย่างดี ได้อำนวยความสะดวกและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังว่าจะได้จัดโครงการดีๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

พระสงฆ์ที่ได้รับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 28 รูป จากการเรียนภาษาจีนมาเป็นระยะเวลา 6 เดือน พระสงฆ์ทั้ง 28 รูปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาจีน หลักไวยากรณ์จีน และมีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในระดับต้น ซึ่งได้รับการชื่นชมจากแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย