ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการปรุงอาหารจีน ครั้งที่2

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการปรุงอาหารจีน ครั้งที่2 โดยมีท่านหลัน ซู่ หงผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรการปรุงอาหารจีนทั้ง 20 คน ผู้อำนวยการหลัน ซู่ หงกล่าวในพิธีว่า การปรุงอาหารจีนเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีน หวังว่าผู้เรียนทุกคนจะเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้นผ่านการเรียนปรุงอาหารจีน ทำให้เกิคความชื่นชอบวัฒนธรรมจีนพร้อมทั้งเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมจีนด้วย

คุณหลัน ซู่ หงผู้อำนวยการกล่าวในพิธี

พิธีมอบประกาศนียบัตรก่อนที่จะจบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำอาหารจีนที่สวยงามและมีรสชาติอร่อย ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบ

ผู้เรียนแสดงผลงานของตนเอง

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย