ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ว่าวแบบศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิม

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ได้กิจกรรมประดิษฐ์ว่าวแบบศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ โดยมีหัวข้อที่มีชื่อว่า สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯเพียง 200 กิโลเมตร

อ.กัวลี่หง ผู้เป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมการทำว่าวจาก…. โดยอ.กัวหงลี่ได้สอนนักเรียนไทยจำนวน 90 คน เกี่ยวกับการทำว่าวที่เป็นเอกลักษณ์ของจีน และสอนเทคนิคการเล่นว่าวและประวัติความเป็นมาของว่าวจีน เด็กนักเรียนทุกคนทำว่าวที่มีสีสันสดใส ใหญ่โต และวาดรูปจากจินตนาการที่มีต่อประเทศจีนด้วยฝีมือของตนเอง หลังจากที่ทำว่าวเสร็จ ทุกครนออกมารวมตัวกันข้างนอกและปล่อยว่าวของตนเองขึ้นสู่ท้องฟ้า ภายใต้การดูแลของอ.กัวหงลี่ บรรยากาศภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะที่มีความสุขของทุกๆคน

หลังจากกิจกกรมนี้เสร็จสิ้นลง นักเรียนระดับชั้นม.5 หลี่เจี้ยนเหว่ย (พรชัย ประเสิรฐสิสริสิทธิ) ได้พูดว่า แต่ก่อนเคยเห็นว่าวจากในหนังสือเท่านั้น ไม่คิดเลยว่าจะได้มีโอกาสเล่นว่าวด้วยตัวเองครั้งแรกและยังได้ร่วมประดิษฐ์ว่าวกับผู้ที่เป็นตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมโดยตรงอีกด้วย โดยหวังว่าในภายภาคหน้าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนจัดขึ้นอีก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจต่อประเทศจีนมากขึ้น

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย