นายกฯ จีนเน้น งบช่วยเหลือต้องถึงชั้นล่างโดยตรง

นายกฯ จีนเน้น งบช่วยเหลือต้องถึงชั้นล่างโดยตรง

วันที่ 28 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงกล่าวที่กรุงปักกิ่งว่า รัฐบาลจีนจัดงบประมาณแก้ปัญหาความยากลำบากจากวิกฤตโควิด-19 ที่ต้องลงถึงฐานชั้นล่างและใช้กับประชาชนโดยตรง นายหลี่ เค่อเฉียงกล่าวในงานแถลงข่าวหลังปิดประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนประจำปีว่า ปีนี้ นโยบายใหญ่ของจีนมุ่งกระตุ้นพลังชีวิตของการตลาด ให้ความสำคัญกับการมีงานทำและคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ต้องใช้เงินประมาณ 70% สนับสนุนด้านรายได้ประชาชน ส่งเสริมการบริโภคและขับเคลื่อนการตลาด พร้อมกันนั้น ยังต้องขยายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นในด้านสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานใหม่ การสร้างเมืองให้มีความทันสมัยและโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย