“พรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินเคียงข้างประชาชน” เรื่อง ช่วงแรกของการเปิดประเทศ

📹📹ชุดวิดีโอ “พรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินเคียงข้างประชาชน” เรื่อง ช่วงแรกของการเปิดประเทศ จีนเปิดประตูสู่โลก ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงพัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์จีน มองย้อนกลับไปยังเส้นทางตลอด 100 ปีที่ผ่านมา ใช้พลังแห่งศรัทธา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ มุมานะบากบั่น และร่วมกันก้าวสู่การเดินทางครั้งใหม่

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย