นิทรรศการ “ความงดงามของผู้ใช้แรงงาน” พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

นิทรรศการ “ความงดงามของผู้ใช้แรงงาน” พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

เนื่องในโอกาส “เทศกาลอู่อี” หรือ “วันแรงงานสากล” ปี 2021 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน ร่วมกันนำเสนอภาพผู้ใช้แรงงานในนิทรรศการออนไลน์ “ความงดงามของผู้ใช้แรงงาน” จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน เพื่อส่งคำอวยพรและทักทายไปถึงเพื่อน ๆ ทั้งชาวไทยและชาวจีนในเทศกาลพิเศษนี้

“หัวข้อผู้ใช้แรงงาน มีความหมายที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะ” พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีนมีผลงานเกี่ยวกับแรงงานแสนกว่าชิ้น ซึ่งรวมถึงผลงานจากศิลปินนานาชาติ เช่น (โซเวียต รัสเซีย เยอรมัน ญี่ปุ่น และเบลารุส)และปะเทศอื่นๆ ผลงานนานาชาติมีจำนวน 3500 ชิ้น

นิทรรศการในครั้งนี้ คัดเลือกผลงานโดดเด่น 20 ชิ้นที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของผู้ใช้แรงงานจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีนมาแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้ชื่นชม แม้ช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จะก้าวข้ามช่วงเวลามากว่า 90 ปีด้วยมุมมองและทักษะที่แตกต่างกัน นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 4ส่วน ได้แก่ “จิตวิญญาณอันเรียบง่าย” “สัญลักษณ์แรงงานที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน” “ทิวทัศน์วิจิตรตระการตา” และ “วีรบุรุษผู้กล้าต้านโรคโควิด 19” ในรูปแบบศิลปะภาพวาดพู่กันจีน ภาพสีน้ำมัน ภาพพิมพ์ ภาพเขียนสีน้ำ และประติมากรรม เป็นต้น

ผู้ใช้แรงงานเป็นคนธรรมดาเรียบง่าย ภาพของผู้ใช้แรงงาน เป็นทัศนียภาพที่งดงามของโลก ร่วมชื่นชมและยกย่องเหล่าผู้ใช้แรงงานไปด้วยกันค่ะ!

 

ขอขอบคุณ:พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

 

齐白石  老农  68cm×34.6cm  中国画  纸本  中国美术馆藏
ฉีป๋ายสือ ชาวนา ภาพวาดจีน วัสดุจากกระดาษ
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

吴作人  藏女负水 61cm×73cm  1944年 
油画  布面  中国美术馆藏
อู๋จั้วเหริน สาวชาวทิเบตหาบน้ำ ปี 1944 
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า 
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน
刘开渠 农工之家 1945年  150cm×333 cm×40cm  
雕塑  铜 中国美术馆藏
หลิวไคฉวี ครอบครัวเกษตรกร ปี 1945
ประติมากรรมการแกะสลัก วัสดุจากทองแดง
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

李焕民  初踏黄金路 1953年  55cm×49cm  
版画  纸本  中国美术馆藏
หลี่ฮ่วนหมิน ก้าวแรกสู่เส้นทางสายทองคำ ปี 1953
ภาพพิมพ์ วัสดุจากกระดาษ
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

方增先  粒粒皆辛苦 1955年 105cm×64.5cm  
中国画  纸本  中国美术馆藏
ฟางเจิงเซียน ข้าวแต่ละเม็ดกว่าจะได้มาล้วนทุกข์ยากลำบากเข็ญ 
ปี 1955 ภาพวาดจีน วัสดุจากกระดาษ
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

朱乃正  金色的季节 1962年  152cm×161cm  
油画  布面  中国美术馆藏
จูหน่ายเจิ้ง ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในทุ่งนาสีทอง ปี 1962
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

刘文西  祖孙四代 1962年  119cm×96.6cm 
中国画  纸本中国美术馆藏
หลิวเหวินซี สี่ชั่วอายุคน ปี 1962
ภาพวาดจีน วัสดุจากกระดาษ
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

董希文  千年土地翻了身 1963年  77cm×143cm  
油画  布面  中国美术馆藏
ต่งซีเหวิน ผืนดินพันปีพลิกผัน ปี 1963 ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า 
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

潘世勋  我们走在大路上 1964年 120cm×225cm
油画 布面 中国美术馆藏
พานซื่อซวิน เราก้าวเดินบนถนนใหญ่ ปี 1964
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน
杨之光  矿山新兵  1972年  130.5cm×94cm  
中国画  纸本  中国美术馆藏
หยางจือกวง คนงานเหมืองแร่ยุคใหม่ ปี 1972
ภาพวาดจีน วัสดุจากกระดาษ
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

王迎春、杨力舟  黄河在咆哮  1979年  221cm×293.5cm  
中国画  纸本  中国美术馆藏
หวังอิ๋งชุน และ หยางลี่โจว แม่น้ำฮวงโหกำลังคำราม ปี 1979
ภาพวาดจีน วัสดุจากกระดาษ
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

何岸  西沙之晨  1979年  107cm×182cm
油画 布面 中国美术馆藏
เหออั้น รุ่งอรุณแห่งหมู่เกาะซีซา ปี 1979
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

罗中立 父亲 1980年 215cm×150cm 
油画 布面 中国美术馆藏
หลัวจงลี่ คุณพ่อ ปี 1980
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

广廷渤  钢水·汗水  1981年  260cm×168cm  
油画  布面  中国美术馆藏
กว่างถิงป๋อ เหล็กกล้าแลกมาด้วยหยาดเหงื่อ ปี 1981
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

张得蒂  日日夜夜 1984年  51cm×40cm×31.5cm  
雕塑  汉白玉  中国美术馆藏
จางเต๋อตี้ ทุกคืนวัน ปี 1984
ประติมากรรมการแกะสลัก วัสดุจากหินหยกขาว
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

詹建俊  潮  1984年 177cm×196cm  
油画  布面  中国美术馆藏
จานเจี้ยนจวิ้น กระแสน้ำ ปี  1984
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

靳尚谊  医生  1987年  120cm×110cm  
油画 布面 中国美术馆藏
จิ้นซังอี้ คุณหมอ ปี 1987
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากผ้า
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

吴为山 孔繁森 2008年 204cm×87cm×69cm  
雕塑  铜  中国美术馆藏
อู๋เว่ยซาน ข่งฝานเซิน ปี 2008
ประติมากรรมการแกะสลัก วัสดุจากทองแดง
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

陈坚《收割》  2010年  153cm×113cm    
水彩   纸本  中国美术馆藏
เฉินเจียน เก็บเกี่ยว ปี 2010
ภาพสีน้ำ วัสดุจากกระดาษ
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

马蕾、张彩翼 呦呦鹿鸣 2019年 240cm×360cm 
油画 坦培拉 中国美术馆藏
หม่าเหลย และ จางฉ่ายอี้ ถูโยวโยวพิชิตโรคมาลาเรีย ปี 2019
ภาพสีน้ำมัน วัสดุจากเทมเพอรา
เก็บรักษาโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

 

นับตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนทุกแขนงอาชีพ ต่างต้องเข้าร่วมการต่อสู้ที่ไม่เคยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์มาก่อน และไร้ซึ่งเขม่าดินปืน พวกเขาเป็นผู้ใช้แรงงานที่สมควรได้รับการยกย่องในยุคนี้

ในบทนี้ได้รวบรวมผลงานในหัวข้อการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 53 ชิ้นจากศิลปินชาวจีน โดยส่วนหนึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของนักรบสู้โควิดที่กล้าหาญ สร้างพลังแห่งจิตวิญญาณ หวังว่าผลงานเหล่านี้ จะส่งต่อถึงผู้ใช้แรงงานที่อยู่แนวหน้าในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตเรา!

 

杨飞云《守土尽责》2020年
หยางเฟยอวิ๋น (พิทักษ์ดินแดนอย่างสุดความสามารถ) ปี 2020

 

最美乡村医生 แพทย์ชนบทที่งดงามที่สุด

 

高云《庚子最美轮廓》2020年
เกาอวิ๋น (ใบหน้าที่งดงามที่สุด) ปี 2020

 

张延昭《没有硝烟的战役》2020年
จางเหยียนจาว (ยุทธการที่ไร้ซึ่งเขม่าดินปืน) ปี 2020
孙景波《天使的眼睛》2020年
ซุนจิ่งโป (แววตาทูตสวรรค์) ปี 2020
夏荷生、安佳《共筑防线》2020年
เซี่ยเหอเซิง และ อันเจีย (สร้างแนวป้องกันร่วมกัน) ปี 2020
冯远《2020中国抗疫祭
一一为致敬英雄哀悼罹难者而作》2020年
เฝิงหย่วน (การต่อสู้การแพร่ระบาดของจีนในปี 2020 
เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษ) ปี 2020

 

孔紫《抗疫进行时四方联》2020年
ขงจื่อ (ต่อสู้การแพร่ระบาด) ปี 2020
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย