พระอาทิตย์ทรงกลดที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนาน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนาน สวยงามมาก
.
🌨วันหยุดยาววันแรกในเดือนพฤษภาคมก็ได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด (ฮาโล)ที่เมืองคุนหมิงมณฑลยูนนาน พระอาทิตย์ส่องแสงล้อมรอบด้วยแถบสีรุ้ง ซึ่งมีสีสันเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก
.
💦พระอาทิตย์ทรงกลดหรือเรียกอีกอย่างว่ารุ้งกินน้ำ เป็นปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ เกิดจากที่แสงอาทิตย์ไปกระทบกับผลึกน้ำแข็งในชั้นบรรยากาศ
.
🌈พระอาทิตย์ทรงกลดจะมี2แบบคือแบบเต็มวงหรือไม่เต็มวง ซึ่งจะการเกิดปรากฏการณ์จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย