การเดินทางทำให้โลกและชีวิตสวยงามยิ่งขึ้น

🏞การเดินทางทำให้โลกและชีวิตสวยงามยิ่งขึ้น
.
🪙การลดความยากจนและการบรรเทาความยากจนเป็นหนึ่งในปัญหาที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญมากที่สุด เป้าหมายหลักของ “วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 แห่งองค์การสหประชาชาติ” คือ “การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกส่วนของโลก”
.
📝จาก “กรณีตัวอย่างการขจัดความยากจนของพันธมิตรการท่องเที่ยวโลก” ขององค์การท่องเที่ยวโลก ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การท่องเที่ยวโลก ร่วมกับธนาคารโลกและศูนย์บรรเทาความยากจนระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่าการขจัดความยากจนด้วยการท่องเที่ยวเป็นกุญแจสำคัญในการบรรเทาความยากจนทั่วโลก
.
🇨🇳ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การพัฒนาอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของพื้นที่ยากจน ทำให้พื้นที่ยากจนและคนยากจนจำนวนมากมีเส้นทางใหม่ในการขจัดความยากจนและเพิ่มพูนรายได้ให้มากยิ่งขึ้น
.
✈️เพื่อการสาธิตกรณีตัวอย่างให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อไปและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อการขจัดความยากจน พันธมิตรการท่องเที่ยวโลก ธนาคารโลกและศูนย์บรรเทาความยากจนระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ทั้งสามหน่วยงานได้ร่วมกันร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) สมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิก (PATA) และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ รวมถึงพันธมิตรสมาชิกทั่วโลก กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สำนักงานบรรเทาความยากจนของสภาแห่งรัฐและหน่วยงานระดับมณฑลต่างๆ หน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ทุกฝ่ายต่างร่วมมือกันในการรวบรวม 100 กรณีตัวอย่างการขจัดความยากจนจากการท่องเที่ยวทั่วโลก
.
📹สารคดี “การเดินทางทำให้โลกและชีวิตสวยงามยิ่งขึ้น” เป็นสารคดีเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างของการขจัดความยากจนที่จัดทำโดย องค์การท่องเที่ยวโลกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CGTN China Global Television Network)
.
🇨🇳🇨🇳ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะพาคุณไปพบกับสารคดีชุด “การแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศจีน” ทางเว็บไซต์ WeChat และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ของทางศูนย์ฯ เช่น Facebook และ Twitter โดยคัดเลือกสารคดี “การเดินทางทำให้โลกและชีวิตดีขึ้น” กรณีตัวอย่างจำนวน 8 ตอน มาให้ทุกท่านได้รับชม จากวิดีโอเราจะเห็นได้ว่าการขจัดความยากจนด้วยการท่องเที่ยวนำโอกาสในการพัฒนาใหม่ๆ มาสู่ผู้คนในท้องถิ่นและแบ่งปันเรื่องราวของการขจัดความยากจนโดยการท่องเที่ยวในประเทศจีน
.
ขอขอบคุณ🙏
สำนักแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน
สหพันธ์การท่องเที่ยวโลก WTA
สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน CGTN
.
.

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย