The Lancet: ซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบแสดงอาการ 83.5%

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  | 2021-07-10

เมื่อเร็ว ๆ นี้ The Lancet วารสารทางการแพทย์ชื่อดัง ได้เผยแพร่รายงานการวิจัยว่า จากผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ในตุรกี วัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบแสดงอาการ 83.5% ทั้งยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและมีความปลอดภัย

T

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย