นักกวีจีนในตํานาน

สํารวจโลกภายในของนักกวีจีนในตํานาน #LiBai (701-762) ผ่านทางเลือกที่ขัดแย้งกันและการซื้อขายในชีวิต การแสดงครั้งสุดท้ายของ Dancing China – Online Modern Opera and Dance Drama Season ′′ หลีไบ ′′ เป็นละครแดนซ์ที่ผลิตโดยโรงละคร China National Opera & Dance Drava Theater ที่นําภาพการเต้นรําและเพลงของราชวงศ์ถัง (618-907) สู่ชีวิตนําเสนอสุนทรียศาสตร์ศิลปะของ #จีนโบราณ
มาร่วมสนุกกับเราเวลา 7 น. วันที่ 12 มีนาคม (GMT+ 😎 เพื่อชม Live ละครเต้นรํา ′′ หลี่ใบ ′′
เขา, ดอกทอง, โรยหน้า, ตัวอักษรของดินสอนั้นนานมาแล้ว;
เขาจมลงและบึ้งคิ้วของเขาดูเหมือนว่าจะสามารถข้ามปีไปคว้าตู้เสื้อผ้าของเขาได้
เขาเป็นบทกวีของบทกวีของ Li Bai เป็นคนวรรณกรรมที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของชาติและเป็นบทกวีที่โรแมนติกของภูมิทัศน์
ละครแดนซ์ ′′ หลี่ใบ ′′ ผลิตโดยโรงละครโอเปร่าจีนและแดนซ์โอเปร่าซึ่งสอดคล้องกับเพลงโบราณของจีนกับเพลงโบราณที่มีคอรัสซิมโฟนิกผสมผสานเรื่องราวประวัติศาสตร์กับศิลปะการเต้นรําและพาคุณกลับไปสู่ราชวงศ์อันงดงามของเกรทตัง รําลึกถึงหลี่ไบใน ′′ ชีวิตของความลําบากระหว่าง ′′ ศักยภาพ ′′ กับ ′′ การดิ้นรน ′′
วันที่มีนาคมกรกฎาคมมิถุนายน \ n
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย