หอสมุดที่เล่าเรื่องมากที่สุดในหนานจิง

🏛สถานที่แรกเป็นไงกันบ้างค่ะสวยงามและได้มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานเลยใช่ไหมค่ะ?
.
📔แอดมินจะพาไปท่านชมสถานที่สอง หอสมุดจินไต้ กันต่อเลยนะคะ
หอสมุดที่เล่าเรื่องมากที่สุดในหนานจิง ได้รับการออกแบบโดยอ้างอิงจากหอสมุดเทียนอีเก๋อ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1832 ภายในหอสมุดมีหนังสือโบราณหายาก การประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดโบราณ โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมอีกมากมาย มีหนังสือหายากในราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงกว่า 100,000 เล่ม.

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย