การแสดงชุด ลี่เหรินสิง

💃💃การแสดงชุด ลี่เหรินสิง 《丽人行》 ระบำนาฏศิลป์ดั้งเดิม วิดีโอจากสถานีโทรทัศน์เหอหนาน เพื่อฉลองเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างหรือเทศกาลเรือมังกร ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีนที่มีมาแต่โบราณ 🎋🎋 รับชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ👯‍♂️👯‍♂️

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย