ภาพวาด “ทิวทัศน์ขุนเขาสายน้ำพันลี้” ชุดที่ 2丨มโนคติ – แอนิเมชันสุดยอดผลงานจิตรกรรมจีนที่ตกทอดมาแต่โบราณ


ภาพวาด “ทิวทัศน์ขุนเขาสายน้ำพันลี้” ชุดที่ 2丨มโนคติ – แอนิเมชันสุดยอดผลงานจิตรกรรมจีนที่ตกทอดมาแต่โบราณ

ภาพวาด “#ทิวทัศน์ขุนเขาสายน้ำพันลี้” เป็นผลงานชิ้นเอกของจิตรกรรมจีน สร้างสรรค์โดยศิลปิน #หวังซีเมิ่ง วัยเพียง 18 ปี ใช้เวลานาน 6 เดือน เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ประสบความสำเร็จด้านศิลปะอย่างโดดเด่นในบรรดา #ภาพวาดภูมิทัศน์ธรรมชาติ ที่ใช้เทคนิคสีฟ้ากับเขียวสีน้ำเงินในสมัย #ราชวงศ์ซ่ง มีขนาด 51.5 ซม. x 1191.5 ซม. ปัจจุบันถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่ #พิพิธภัณฑ์พระราชวังในกรุงปักกิ่ง

หวัง ซีเมิ่ง ได้ใช้สีเขียวและสีน้ำเงิน ซึ่งทำจากแร่ธรรมชาติในการลงสีภาพวาดของเขา ใช้เทคนิคการกระจายมุมมอง ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ทางศิลปะที่เรียกว่า “ในแต่ละย่างก้าว..เกิดมุมมองที่เปลี่ยนไปมา” สะท้อนถึงแนวคิด #การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ

ขอขอบคุณ:

  • ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนและต่างประเทศ
  • ศูนย์บริหารจัดการสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ติดตาม “#ศูนย์วัฒนธรรมจีน” ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย