โปรแกรมจำลองเป็นนักสู้โรคระบาดออนไลน์

วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจีน เผยแพร่โปรแกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเด็ก โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ สามารถ “เลือกอาชีพ” ต่าง ๆ ได้ เช่น แพทย์ ครู แรงงาน และตำรวจ เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับการต้านโควิด-19 วิธีการนี้ทำให้เด็ก ๆ สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของบุคคลที่ทำงานธรรมดา และเคารพนับถือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ในการต่อต้านโรคระบาด ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบและความตั้งใจทำงานแก่เด็ก

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย