“สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน ปี 2021″ ดำเนินในหัวข้อ “ประเทศจีนเสน่ห์แห่งความงาม”

⛰⛰“สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน ปี 2021″ ดำเนินในหัวข้อ “ประเทศจีนเสน่ห์แห่งความงาม” ซึ่งมีการส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจีน และยังป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ผสมผสานของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในวันนี้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เสนอ “เที่ยวจีนเพื่อสุขภาพ” ได้นำวิดีโอ “ห้องเรียนวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน” 6 ตอน มาให้ผู้ชมทั้งชาวจีนและชาวไทยได้รับชม ในวิดีโอสั้นชุดนี้จะอธิบายถึงทฤษฎีปัญจธาตุ หรือ ธาตุทั้ง 5 ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการนวดกดจุด ทั้งนี้ “เที่ยวจีนเพื่อสุขภาพ” แสดงถึงการถ่ายทอดและส่งเสริมผลลัพธ์ที่ดีของวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนโบราณ ในช่วงฤดูร้อนย่างเข้าฤดูฝนที่แสนพิเศษนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พบเจอแต่สิ่งที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

🇨🇳🇨🇳วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนเป็นวิชาความรู้ที่ลึกซึ้ง มีประวัติยาวนาน โดยการนวดกดจุดนี้เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ ดีต่อการดูแลรักษาสุขภาพ ในช่วงของ ”สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน ปี 2021″ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนและต่างประเทศ มีความพิเศษที่จะนำเสนอ “เที่ยวจีนเพื่อสุขภาพ—ห้องเรียนรู้วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน” ได้ทำ “บทสรุป” แนะนำเนื้อหาสำคัญขั้นพื้นฐานของวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน ในหัวข้อ “5 เทคนิคการนวดกดจุด” ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัญหาสุขภาพของชีวิตคนวัยทำงานในปัจจุบัน แนะนำวิธีการปฏิบัติและให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดกดจุดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ วิธีช่วยให้นอนหลับสบาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าบริเวณช่วงคอ ไหล่ ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย และการดูแลรักษาดวงตา เป็นต้น เรียนรู้วัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน และเทคนิคการนวดกดจุด ผ่านวิดีโอสั้น ๆ ที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติตามได้

✍️✍️บทสรุป
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ใช้หยินหยางและธาตุทั้ง 5 เป็นทฤษฎีขั้นพื้นฐาน โดยมองร่างกายมนุษย์เป็นเอกภาพของอากาศ รูปร่าง และจิตใจ ซึ่งมีการวินิจฉัยโรคผ่าน 4 วิธีการ คือ “มอง ฟัง ถาม จับชีพจร” สืบหาสมุฏฐานของโรค วิเคราะห์การเกิดโรค สรุปอาการของโรค และชื่อโรค ซึ่งมีวิธีในการรักษามากมาย อาทิ ใช้ยาจีน ฝังเข็ม นวดกดจุด ครอบแก้ว ชี่กง(การกำหนดลมปราณ) และการรักษาด้วยการรับประทานอาหาร จะสามารถปรับหยินหยางในร่างกายให้สมดุล

💆‍♀️💆‍♀️การนวดกดจุด ผ่านวิธีการปฏิบัติหลายรูปแบบที่ต่างกัน เป็นการกระตุ้นเส้นลมภายในร่างกาย หรืออวัยวะเฉพาะส่วน ด้วยการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ที่จะทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อ เกิดความผ่อนคลาย มีประสิทธิภาพในการบรรเทาความเหนื่อยล้า ซึ่งการใช้ชีวิตในปัจจุบัน การนวดกดจุด ได้กลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกของคนเมืองที่แสนยุ่งไปกับการทำงาน ไว้ใช้ดูแลสุขภาพ และผ่อนคลายความเหนื่อยล้า💆💆‍♂️

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย