เมืองกระโจม มณฑลกันซู่เริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยว

“เมืองกระโจม” มณฑลกันซู่เริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยว

ปลายเดือนพฤษภาคม การท่องเที่ยวในมณฑลกันซู่เริ่มฟื้นตัว อำเภอเซี่ยเหอ จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าทิเบตในพื้นที่กันหนาน เริ่มเปิดบริการเที่ยว “เมืองกระโจม”

ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงประเพณีชนเผ่าทิเบตดั้งเดิมและสมัยใหม่ พร้อมกับทิวทัศน์อันสวยงามของทุ่งหญ้าและอาหารเลิศรสชนเผ่าทิเบต

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย