วันวสันตวิษุวัต

🍂วันวสันตวิษุวัต🍂

วันที่ 20 หรือ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวสันตวิษุวัตหรือวันชุนเฟิน ความพิเศษคือดวงอาทิตย์ทำมุม 0°ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร ทำให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน

🌸ในสมัยโบราณ ชุนเฟิง เรียกว่า “รื่อจง” และ “รื่อเย่เฟิน” มี 2 ความหมาย: 1.วันที่มีเวลากลางวันและเวลากลางคืนยาวเท่ากัน เราจะได้เวลากลางวัน 12 ชั่วโมงและเวลากลางคืน 12 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน 2. วันที่เป็นช่วงกลางของฤดูใบไม้ผลิ โดยฤดูใบไม้ผลิจะมีเวลาประมาณ 90 วัน

🌼เมื่อถึงวันชุนเฟิน จะเริ่มมีฝนโปรย อุณหภูมิคงที่ อันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ วันชุนเฟินยังเป็นช่วงเวลาที่พฤกษานานาพันธุ์และพืชผลจะเจริญงอกงามได้ดี ในประเทศจีนต่างเชื่อว่าชุนเฟินคือ “วันกำเนิดร้อยบุปผา” ในเจ้อเจียงและพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ เช่น ชมดอกไม้ ปลูกดอกไม้ เป็นต้น เทศกาลนี้ถูกเรียกว่า “เทศกาลดอกไม้” 🌺🌺

วันชุนเฟินไม่เพียงแค่เป็นภาวะหนึ่งในปฏิทินจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนอุณหภูมิ วันชุนเฟินในปีนี้เงียบเหงาแตกต่างไปจากทุกปี เนื่องจากโรคโควิท19 วันชุนเฟินจะเป็นจุดเปลี่ยนของโรคโควิท19 เช่นกัน เชื่อว่าอีกไม่นานประเทศจีนจะเอาชนะโรคระบาดได้ ประเทศไทยก็จะมีจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นเช่นกัน สายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิจะพัดมาพร้อมกับสิ่งดี ๆ จีน-ไทยต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ !✌️✌️

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย