กลิ่นอายของเทศกาลตรุษจีน

🧧🧧กลิ่นอายของเทศกาลตรุษจีน
.
🧑‍มีนักวิชาการบางคน
เรียกภาพพิมพ์ไม้เหนียนฮว่าว่า
“ต้นกำเนิดความงามทางศิลปะของชาวจีน”
ภาพเหนียนฮว่าของชาวจีน
เป็นภาพวัฒนธรรมพื้นบ้านของจีน
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
.
การสะท้อนวิถีชีวิตเป็นคุณสมบัติหลักของภาพพิมพ์ไม้เหนียนฮว่า
ลักษณะพิเศษของสภาพแวดล้อม
ย่อมหล่อเลี้ยงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประเพณีตรุษจีน ประเพณีพื้นบ้าน
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
และการคมนาคมในแต่ละพื้นที่ของจีน
.
ต่างรวมอยู่ในการสร้างสรรค์ภาพเหนียนฮว่าตัวละคร สัตว์และภาพฉากชีวิตในสังคมให้ความรู้สึกเสมือนจริง
.
ในฐานะพจนานุกรมของวัฒนธรรมประจำภูมิภาคภาพปีใหม่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของภูมิภาคต่างๆที่เด่นชัด
และเต็มไปด้วยกลิ่นอายของชนบท
🪵🪵春节的韵味
木色华光——木版年画虚拟展

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย