สถานการณ์โรคระบาดในจีน ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงทำนองซึ้ง ๆ

สถานการณ์โรคระบาดในจีน ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงทำนองซึ้ง ๆ เชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน !!! ดูน้อยลง

这年冬天

สถานการณ์โรคระบาดในจีน ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงทำนองซึ้ง ๆ เชื่อว่าฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน !!!

โพสต์โดย China Cultural Center in Bangkok เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย