สามสิ่งมหัศจรรย์ของอำเภอหนีมู่ เขตปกครองตนเองทิเบต

อำเภอหนีมู่เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบตตั้งอยู่ที่ริมฝั่งทางเหนือยาวสุดไปถึงตอนกลางของแม่น้ำยาร์ลุงซางโป หนีมู่ ในภาษาทิเบตมีความหมายว่า รวงข้าวสาลี อำเภอหนีมู่ ในช่วงฤดูร้อนเป็นการท่องเที่ยวทิเบตที่ สนุกที่สุดและเป็นฤดูที่มีความสุขที่สุด ที่แห่งนี้มีธูปทิเบต กระดาษทิเบต และแผ่นไม้แกะสลัก เรียกรวมกันว่า “สามสิ่งมหัศจรรย์” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบทอดต่อไป🛕

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย