แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A อุทยานธรณีโลกหย่าตัน

ลักษณะภูมิประเทศหย่าตันเป็นลักษณะภูมิประเทศพิเศษในพื้นที่ทะเลสาบหลัวปู้โพในเขตซินเจียง เป็นลักษณะภูมิประเทศที่ถูกกัดกร่อนโดยกระแสลม
🕊นกยูงยืนสง่า (หย่าตันทรงเสา)
เนื่องจากลม ฝนกัดกร่อนเกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศหย่าอัน ทำให้ส่วนที่ไม่แข็งแรงค่อยๆ ถูกกัดเซาะหายไป คงเหลือไว้แค่ส่วนที่แข็งแรงไว้ เกิดเป็นรูปร่างเสมือนจริงราวกับ “นกยูง” ที่มีชีวิต
🦜สฟิงค์ (หย่าตันทรงผนัง)
เป็นลักษณะภูมิประเทศหย่าตันทรงผนัง เกิดจากทรายและดินโคลนทับถมก่อตัวกันขึ้น แล้วถูกกัดกร่อนโดยลมกลายเป็นรูปทรงเว้านูน มองจากที่ไกลๆ ดูคล้ายกับ “สฟิงค์ “

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย