การแสดงชุดพื้นเมืองจากมณฑลเจียงซู จัดขึ้นในประเทศไทย

“งานแสดงชุดพื้นเมืองจากมณฑลเจียงซู” จัดขึ้นในวันที่6-7 ธันวาคม 2015 ซึ่งงานนี้ได้จัดโดย กรมวัฒนธรรมมณฑลเจียงซูและศูนย์วัฒนธรรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ.

งานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ เป็นนางแบบจากนักศึกษาสาขาวิชาการเดินแบบ จากมหาวิทยาลัยซูโจวคณะศิลปศาสตร์ แบ่งชุดการแสดงแฟชั้นโชว์ ออกเป็น3ตอนได้แก่“ยุ่นจือจิน” “หลานจือเม่ย” และ“เจียงหนานยุ้น” ในระหว่างการแสดงแฟชั่นโชว์ได้สอดแทรกการแสดงงิ้ว,เชิดหุ่นและบรรเลงเพลงจีน งานนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์สถาปนาไทย-จีนครบรอบ 40ปี.

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย