มณฑลชานซี

น้ำตกหูโข่ว

สวนอนุสรณ์บรรพบุรุษหงต้งต้าหวยซู้

ภูเขาอวิ๋นชิวซาน

ถ้ำหินแกะสลักอวิ๋นกัง

อารามลอยฟ้าเสวียนคง

กำแพงเมืองโบราณต้าถง

เมืองโบราณผิงเหยา

ภูเขาอู่ไถซาน

เมืองโบราณซินโจว

พระใหญ่เหมิงซาน

ศาลราชวงศ์จิ้น

เมืองโบราณชิงหลง

CNTO

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย