มณฑลเหลียวหนิง

จัตุรัสซิงไห่

จุดชมวิวเอ้อหลิงซาน

อุทยานปิงอวี้โกว

CNTO

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย