มณฑลเหอเป่ย

กำแพงเมืองจีนด่านจินซานหลิ่ง

พระราชวังฤดูร้อนแห่งเฉิงเต๋อ

ทางหลวงสายสวรรค์เฉ่าหยวน

เมืองโบราณกว่างฝู่

วิหารเจ้าแม่หนี่วา

จุดชมวิวเป่ยไต้เหอ

จุดชมวิวเย่ซานพอ

ภูเขาไป๋สือ

อาณาจักรกายกรรมอู๋เฉียว

วัดหลงซิง

สวนสาธารณะหนานหู

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติทะเลสาบเหิงสุ่ย