เซี่ยงไฮ้

หอไข่มุกตะวันออก

วัดจิ้งอัน

ถนนคนเดินหนานจิง

สวนอวี้หยวน

เดอะบันด์

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว

เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

วัดพระหยก

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเซี่ยงไฮ้

วัดหลงหัว

ซินเทียนตี้

CNTO

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย