โครงการวิดีทัศน์ชุด “ชนบทอันสวยงามและการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม”

โครงการวิดีทัศน์ชุด “ชนบทอันสวยงามและการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม” ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านที่สวยงามจำนวน 5 แห่งจากทั่วประเทศจีน ได้แก่ เมืองชิ่งหยาง มณฑลกานซู่ อำเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว อำเภอฮวาหยวน มณฑลหูหนาน อำเภอหนีหมู่ เขตปกครองตนเองทิเบต และอำเภอฝูก้ง มณฑลยูนนาน พร้อมแนะนำผู้สืบทอดและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม  

คนจีนโบราณกล่าวว่า “ความสงบของจิตใจอยู่ในบ้านเกิด” ชนบทอันสวยงามในปัจจุบัน กำลังกลายเป็นความฝันของคนในเมืองใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ขอเชิญให้คุณสัมผัสทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงามของชนบท ประเพณีพื้นบ้านอันมีสีสันที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น แบ่งปันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดความทรงจำทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

(1)หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว อำเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว

 อำเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ยโจว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เขตปกครองตนเองเฉียนตงหนานชนชาติแม้วและต้ง ได้รับขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแม้วเจียง ที่นี่มีหมู่บ้านชนเผ่าแม้วที่ใหญ่ที่สุดของจีน ที่มีผู้คนอาศัยอยู่นับพันหลังคาเรือน ที่นี่ประดิษฐ์เครื่องประดับเงินของชนเผ่าแม้วออกมาได้อย่างงดงาม ระบำหลูเซิง ระบำเป็นวงกลมตามจังหวะกลองมโหระทึก ร้องเพลงแม้ว ผู้คนที่นี่ต่างมีความสุขสนุกสนาน

(2)งานผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง มณฑลหูหนาน

งานเย็บปักถักร้อยของประเทศจีนที่มีชื่อเสียงมี 4 พื้นที่ ได้แก่ หูหนาน ซูโจว เสฉวน และกวางตุ้ง ล้วนแต่ตั้งชื่อตาม “สถานที่ตั้ง” และงานผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งจะมีแนวคิดโดดเด่นเรื่องชนเผ่า และเน้นรูปแบบที่เอกลักษณ์ของชนเผ่า งานผ้าปักในมณฑลหูหนานตะวันตก เต็มไปด้วยองค์ประกอบของเทพนิยายและตำนานการสร้างโลกของชาวเผ่าม้ง ชิ้นงานผ้าปักชนเขาเผ่าม้ง มีลวดลายนามธรรมโบราณมากมาย เต็มไปด้วยจินตนาการ มีกลิ่นอายให้หวนรำลึกถึงอดีต รวมทั้งความปรารถนาที่ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(3)ถุงหอมของเมืองชิ่งหยาง มณฑลกานซู่

 เมืองชิ่งหยาง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลกานซู่ ลุ่มแม่น้ำฮวงโหตอนกลางและตอนล่าง ถุงหอมของเมืองชิ่งหยางมีชื่อเสียงอย่างมาก ตามบันทึกใน “คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิง” ฉีป๋อ บรรพบุรุษของการแพทย์จีน เคยนำถุงยามาใช้ในการป้องกันโรคระบาดและพิษงู ชาวกานซู่ที่มีทักษะและฝีมือได้ทำการออกแบบเป็นรูปทรงสามมิติและการปักลวดลาย ด้านในอัดแน่นด้วยนุ่นและเครื่องหอมสมุนไพร เป็นของตกแต่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกครัวเรือนในช่วงเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง เป็นการสื่อถึงความปรารถนาของผู้คนในการขับไล่สิ่งไม่ดีและขอให้ชีวิตมีความสุข

ช่างฝีมือชาวกานซู่ได้ผสมผสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และแฟชั่นเข้ากับทักษะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม มอบความมีชีวิตชีวาให้กับงานหัตถกรรมพื้นบ้าน” ถุงหอมใบเล็ก ๆ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกว่าพันปี”

(4)“สามสิ่งมหัศจรรย์” อำเภอหนีมู่ มณฑลทิเบต


อำเภอหนีมู่ เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบตตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางเหนือตอนกลางของแม่น้ำยาร์ลุงซางโป หนีมู่ ในภาษาทิเบตมีความหมายว่า รวงข้าวสาลี อำเภอหนีมู่ ในช่วงฤดูร้อนเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวทิเบตที่สนุกสนานและยอดเยี่ยมที่สุด ที่นี่มีธูปทิเบต กระดาษทิเบต และแผ่นไม้แกะสลัก เรียกรวมกันว่า “สามสิ่งมหัศจรรย์” ทำให้ภูมิปัญญาเก่าแก่ได้รับการสืบทอดต่อไป

(5)อำเภอฝูก้ง มณฑลยูนนาน

อำเภอฝูก้ง ตั้งอยู่ระหว่างช่องเขาแกรนแคนยอนแม่น้ำนู่เจียงและภูเขาเกาหลี่กงในมณฑลยูนนาน พื้นที่บริเวณนี้มีกลุ่มชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย เช่น ชนเผ่าซู่ซู่และชนเผ่านู่ เป็นต้น อำเภอฝูก้งมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปหัตถกรรมการผลิตเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิม เช่น ลวดลาย รูปแบบ สี วิธีการเย็บนั้นเต็มไปด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยอัดแน่นไปด้วยลักษณะเฉพาะของภูมิภาคที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์

D

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย