วิดีโอชุด “ชนบทอันสวยงามและการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม” เมืองชิ่งหยาง มณฑลกานซู่

เมืองชิ่งหยางตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลกานซู่
ถุงหอมใบเล็กๆ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกว่าพันปี
เมืองชิ่งหยางตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลกานซู่ ลุ่มแม่น้ำฮวงโหตอนกลางและตอนล่าง นี่คือพื้นที่ดินเหลืองอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมทางการเกษตรของจีน ได้รับการขนานนามว่า ยุ้งฉางหลงตงชิ่งหยางมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและวัฒนธรรมอันงดงาม วัดถ้ำหินขนาดใหญ่ ละครหุ่นเงาที่มีเอกลักษณ์พิเศษไม่เหมือนใคร ถุงหอมของเมืองชิ่งหยางมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ตามบันทึกใน “คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงฉีป๋อ บรรพบุรุษของการแพทย์จีนเคยนำถุงยามาใช้ในการป้องกันโรคระบาดและห้ามพิษงู ชาวกานซู่ที่มีทักษะและฝีมือได้ทำการแปรรูปถุงยาชนิดนี้ ได้ทำการออกแบบเป็นรูปทรงสามมิติและการปักลวดลาย
.
🧣ด้านในอัดแน่นด้วยผ้าฝ้ายและเครื่องหอมสมุนไพร เป็นเครื่องตกแต่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกครัวเรือนในช่วงเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง เป็นการสื่อถึงความปรารถนาของผู้คนในการขับไล่สิ่งไม่ดีและขอให้ชีวิตมีความสุข
ชาวกานซู่ที่มีทักษะและฝีมือได้ผสมผสานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และแฟชั่นเข้ากับทักษะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สร้างชีวิตใหม่ให้แก่งานหัตถกรรมพื้นบ้าน “ถุงหอมใบเล็กๆ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกว่าพันปี”
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย