วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเยือนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

31 สิงหาคม 2017 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได้นำคณะครูนักเรียน มาทัศนศึกษาสัมผัสวัฒนธรรมจีน  ในครั้งนี้รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน คุณจางโป  ได้ให้การต้อนรับกับทางคณะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และยังแนะนำประวัติความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมอีกด้วย

 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมจีน โดยแบ่งออกเป็น การบรรเลงกู่เจิง ระบำจีน รวมถึงรับชมสารคดีในชื่อชุดภูมิทัศน์นครปักกิ่ง 

รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน คุณจางโป กล่าวคำต้อนรับคณะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมอบของที่ระลึกแด่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

คุณครู หวางหูกวง นำนักเรียนสัมผัสระบำจีน

คุณครูสาธิตการลำด้วยผ้าแดง

คุณครูเฉินเซียงเวิ่นสาธิตการแสดงกู่เจิง

ถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึก ณ ห้องกู่เจิง

ถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึก

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย