รอพ่อกลับบ้าน

รอพ่อกลับบ้าน (ฉบับหนังสือภาพ)
เนื้อเรื่อง: เฉินอิ่ง
ผู้อำนวยการพิมพ์: เหอหลง
โครงเรื่อง: เหยาเหล่ย หลิวหลีจวิน
กำกับโครงเรื่อง: หลิวเจียเผิง
บรรณาธิการ: หลิวเจียเผิง

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย