สองสภา ปี 2035 ในสายตาของผู้แทน ประเทศจีนในอนาคตจะเป็นแบบไหน

ภายใต้กระแสความเป็นดิจิทัล นางเหลียง เชี่ยนเจวียน สมาชิกสภาผู้แทนประชาชาชนแห่งชาติจีน ได้มองอนาคตของชาวบ้านในหมู่บ้านว่า ภายใต้การนำของเธอ ผลผลิตทางการเกษตรในเขตภูเขาห่างไกล ได้จำหน่ายสู่โลกภายนอกผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ส เมืองหล่งหนานในมณฑลกันซู่ ภาคตะวันตกของจีน มีร้านค้าออนไลน์กว่า 14,000 ร้าน ยอดการค้ามากกว่า 20,000 ล้านหยวน สร้างตำแหน่งงานให้กับ 2.2 แสนคน เธอกล่าวว่า ต่อไปจะขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างรายได้มากขึ้นให้กับชาวบ้าน
.
นายสิง จิงหลง ผู้แทนประชาชนส่วนแนวหน้าภาคอุตสาหกรรมการผลิตมองว่า ในอนาคต การปรับตัวนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ “คน” โดยจะเสนอข้อเสนอต่อที่ประชุมว่า ต้องปรับปรุงกลไกส่งเสริมให้ดีขึ้น ออกนโยบายเพิ่มสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่เทคนิค ให้กำลังใจแก่เยาวชนในการพัฒนาเป็นผู้มีทักษะทางเทคนิค เพื่อเป็นหลักประกันให้กับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
.
นายเหลียน ยี่ว์หมิง กรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเมืองแบบสากลแห่งกรุงปักกิ่งกล่าวว่า ระหว่างจัดการประชุมสองสภาจะมีการแสวงหาแนวคิดการพัฒนาใหม่ให้กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 ตลอดจนระยะเวลาที่ยาวไกลกว่านี้ ต้องตั้งเป้าหมายให้ยาวไกล ต้องยืนหยัดทิศทางและแนวคิดพื้นฐาน ต้องมีข้อเสนอที่จริงจังในการแก้ปัญหาการพัฒนาไม่สมดุลและไม่เต็มที่
ขอบคุณแหล่งที่มา

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย