วิดีประกอบการสอนโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วิดีประกอบการสอนโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม . 非遗教学视频及制作材料 #Xiangbao #Visitingchinaonline

วิดีประกอบการสอนโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.非遗教学视频及制作材料#Xiangbao#Visitingchinaonline

โพสต์โดย China Cultural Center in Bangkok เมื่อ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020
วิดีประกอบการสอนโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม . 非遗教学视频及制作材料 #Xiangbao #Visitingchinaonline

วิดีประกอบการสอนโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.非遗教学视频及制作材料#Xiangbao#Visitingchinaonline

โพสต์โดย China Cultural Center in Bangkok เมื่อ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย