ผลงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ผลงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากแห่งเมืองอาร์เอ่อซาน มองโกเลียใน 🏞️

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย