การทำงานตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นที่ดีในฤดูใบไม้ผลิ

มีชาวจีนเคยกล่าวไว้ว่า ” การทำงานตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นที่ดีในฤดูใบไม้ผลิ” …ประเทศจีนนั้น เป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมมาช้านาน สำหรับชาวจีน ฤดูใบไม้ผลิ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวตลอดปี

การเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ เป็นภาวะเริ่มเเรกของฤดูกาลทั้ง 24 ฤดูกาลที่ถูกบัญญัติไว้ตามปฏิทินจีน ซึ่งสื่อถึงการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ

เมื่ออากาศเริ่มอบอุ่น ฤดูใบไม้ผลิปลุกให้ผืนดินตื่นขึ้นจากการหลับใหล เม็ดฝนโปรยปราย เสียงฟ้าร้อง และทุกๆสิ่งในโลกก็จะตื่นขึ้นจากฤดูหนาว

มีชาวจีนเคยกล่าวไว้ว่า " การทำงานตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นที่ดีในฤดูใบไม้ผลิ" …ประเทศจีนนั้น เป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมมาช้านาน สำหรับชาวจีน ฤดูใบไม้ผลิ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวตลอดปี การเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ เป็นภาวะเริ่มเเรกของฤดูกาลทั้ง 24 ฤดูกาลที่ถูกบัญญัติไว้ตามปฏิทินจีน ซึ่งสื่อถึงการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ เมื่ออากาศเริ่มอบอุ่น ฤดูใบไม้ผลิปลุกให้ผืนดินตื่นขึ้นจากการหลับใหล เม็ดฝนโปรยปราย เสียงฟ้าร้อง และทุกๆสิ่งในโลกก็จะตื่นขึ้นจากฤดูหนาว

โพสต์โดย China Cultural Center in Bangkok เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย