วันไท้เก๊กโลก

🇨🇳ไท้เก๊ก จัดอยู่ในประเภทของศิลปะการต่อสู้จีนดั้งเดิมอันล้ำค่า มีทฤษฎีที่ลึกซึ้ง เกิดเป็นความหลากหลายที่ปรากฏให้เห็นมาอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานการฝึกบริหารกาย-ใจ และการป้องกันตัวเข้าไว้ด้วยกัน การรำไท้เก๊กเป็นที่ชื่นชอบของคนจำนวนมาก ด้วยเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ มุ่งสู่สากลโลกอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2020 ไท้เก๊กได้ถูกบันทึกรวมอยู่ในรายชื่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ
.
🏆การรำไท้เก๊กเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้มี “วันไท้เก๊กโลก” ปรากฏขึ้น นับตั้งแต่ในปี 1999 โดยวันเสาร์สุดท้ายในเดือนเมษายนของทุกปี เวลา 10:00 น. ผู้ที่ชื่น
ชอบการรำไท้เก๊กจากทั่วทุกมุมโลกรวมตัวกันเพื่อฝึกแสดงการรำไท้เก๊ก มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์🏋️💪💪
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย