จุดชมวิวภูเขาอู่ตังซาน (เขาบู้ตึ๊ง) เมืองสือเยี่ยน มณฑลหูเป่ย

จุดชมวิวภูเขาอู่ตังซาน (เขาบู้ตึ๊ง) เมืองสือเยี่ยน มณฑลหูเป่ย

อู่ตังซาน หรือภูเขาบู๊ตึ้ง ตั้งอยู่ในเขตเมืองสือเยี่ยน มณฑลหูเป่ย มีพื้นที่จุดชมวิวทั้งหมด 312 ตารางกิโลเมตร ภูเขาบู๊ตึ้งเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาสี่ภูเขาลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียง เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋า เป็นบ้านเกิดของมวยไทเก๊ก และเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมการรักษาสุขภาพในประเทศจีน

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย