เมืองอู่เวย ถิ่นกำเนิดรูปปั้นม้าทองสัมฤทธิ์

เมืองอู่เวยต้นกำเนิดไวน์จีน แหล่งค้นพบรูปปั้นม้าทองสัมฤทธิ์ท่าวิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจีน และเป็นหนึ่งในหน่วยพิทักษ์วัตถุสำคัญทางวัฒนธรรม จุดชมวิวแท่นรูปปั้นม้าทองสัมฤทธิ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4 A แห่งชาติ
.
🛣ทั้งนี้เมืองอู่เวยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกหลากหลายแห่ง อาทิ ถ้ำหินแกะสลักภูเขาเทียนที ได้รับการขนานนามว่า “บรรพบุรุษของถ้ำหินแกะสลัก” แหล่งค้นพบรูปปั้นม้าทองสัมฤทธิ์ท่าวิ่ง สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจีน วัดหลัวซือเป็นวัดแห่งเดียวในโลกที่ตั้งชื่อวัดชื่อเดียวกับเกจิอาจารย์ ทัศนียภาพอันงดงาม อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของไวน์ และมีโอเอซิสกลางทะเลทราย

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย