วันที่ 21 หรือ 22 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันเซี่ยจื้อ

🌍วันที่ 21 หรือ 22 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันเซี่ยจื้อ ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีของซีกโลกเหนือ ถึงแม้ในวันนี้จะมีเวลากลางวันยาวที่สุด🌁

🌞ตำแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่ในมุมสูงสุด แต่สภาพอากาศกลับไม่ได้ร้อนจัดที่สุด เพราะว่าความร้อนที่อยู่ใกล้ผิวโลกยังถูกเก็บสะสมไม่มาก ช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ถึง กลางเดือนสิงหาคม อุณหภูมิในพื้นที่ต่าง ๆ ของจีนจะอยู่ในระดับสูงสุด บางพื้นที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 40 องศา🔥🥵

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย