เขตซินเกียงสวยดั่งภาพวาด

เขตซินเกียงสวยดั่งภาพวาด

เมื่อย่างเข้าฤดูร้อน เขตปกครองตนเองอุยกูร์ซินเกียงของจีน มีทิวทัศน์สวยงามหลากหลาย เช่น ทะเลสาบปาอีจือ สถานีบ่อน้ำมัน ภาพตะวันตกดิน ชาวประมง นกน้ำที่กำลังจับปลาเป็นต้น ความงามทั้งหมดนี้อยู่ในเขตเหมืองน้ำมันภาคตะวันตกเฉียงเหนือของบริษัทปิโตรเคมีจีน ผลจากการปรับปรุงภาวะนิเวศในเขตนนี้ ทำให้สัตว์ต่างๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา : สถานีวิทยุซีอาร์ไอ(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย