ซินเจียงคือดินแดนมหัศจรรย์

🏞🏞เขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ซินเจียงเป็นเขตปกครองตนเองของจีนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ความงดงามอันไร้ขีดจำกัดของซินเจียงในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ เต็มไปด้วยธารน้ำแข็ง ยอดเขาสูงสลับซับซ้อน ทุ่งหญ้ากว้าง ทะเลทรายโกบี และพืชพรรณและผลไม้อันอุดมสมบูรณ์

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย