ภูเขาเสวี่ยเฟิงซาน มณฑลหูหนาน

ภูเขาเสวี่ยเฟิงซาน มณฑลหูหนาน

ภูเขาหูหนานมีพื้นที่ครอบคลุม "สี่เมืองและสิบตำบล" โดยมีหมู่บ้านกระจายอยู่ลึกเข้าไปในภูเขา มีผู้ยากจนอาศัยอยู่กว่า 40% ของคนจนทั้งหมดในมณฑลหูหนาน จากความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างบริษัทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหูหนานเสวี่ยเฟิงกับรัฐบาลท้องถิ่นในด้านบูรณาการการท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน หลังจากการก่อสร้างนานกว่า 5 ปี การลงทุนกว่า 1 พันล้านหยวนก็สามารถสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 3A ได้สำเร็จ 3 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 4A 1 แห่ง นักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน ผู้คนเกือบ 100,000 คนได้รับประโยชน์จากการบูรณาการการท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจนนี้ และมีคนยากจนมากกว่า 35,000 จากคนในหมู่บ้านยากจน 31 แห่งใน 4 เมือง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีอยู่ที่ 1,0288 หยวน และอัตราการลดลงของความยากจนอยู่ที่ 100%

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย