ชนเผ่าเหยาปาหม่า

🍀ตำบลปกครองตนเอง ชนเผ่าเหยาปาหม่า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี
.
🌳ตำบลปกครองตนเองชนเผ่าเหยาปาหม่า เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่หลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่ออายุยืนยาวของชาวปาหม่าเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการปฏิวัติเก่าแก่และเป็นเขตที่ยากจนอย่างยิ่ง ตำบลปาหม่าพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและระบบนิเวศด้านอื่นๆ ยึดมั่นในแนวคิด “ยิ่งพื้นที่ยากจนยิ่งต้องยึดมั่นในการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง และพื้นที่ยากจนยิ่งต้องใช้เส้นทางแห่งการพัฒนาที่เปิดกว้างมากขึ้น” และยืนหยัดที่จะวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและการขจัดความยากจนไปพร้อมกัน ในปีค.ศ. 2020 ทั้งตำบลได้บรรลุการขจัดวามยากจนตามกำหนดมาตรฐาน
ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย