เมืองอี๋ว์หลินปรับโฉม “ทะเลทรายเป็นป่าไม้”

เมืองอี๋ว์หลินปรับโฉม “ทะเลทรายเป็นป่าไม้”

ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2017 เป็นต้นมา เมืองอี๋ว์หลิน มณฑลส่านซี ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายเหมาอูซู่ ได้ดำเนินโครงการสร้างระบบนิเวศและป่ารอบเมือง กินพื้นที่ประมาณ 416,666 ไร่ จนได้รับสมญานามว่า “เมืองป่าไม้ระดับชาติ”

จากพื้นที่แห้งแล้งว่างเปล่าในอดีต ปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ใบหญ้าสีเขียว เต็มไปด้วยแมกไม้ร่มเย็น สมชื่อ “เมืองป่าไม้เลียบกำแพงเมืองจีน”

ขอบคุณแหล่งที่มา :
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ
(China Radio International)

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย