ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการภาพวาดเยาวชนนานาชาติ “Best Wishes for The Winter Olympics” เพื่อเป็นการร่วมฉลองการนับถอยหลังอีก 100 วันก่อนที่กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้น

คุณสมบัติ

เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 4-18 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ

โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่

1.กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 4-6 ปี ;2.กลุ่มเด็ก อายุ 7-12 ปี ;3.กลุ่มเยาวชน อายุ 13-18 ปี

ระยะเวลาการเปิดรับผลงาน

20 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2564

กำหนดการ:

พิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล: ในช่วงการนับถอยหลังอีก 100 วันก่อนที่กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้น

นิทรรศการหลัก: ปลายเดือนตุลาคม 2564

นิทรรศการสัญจร: พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565

กติกาและเงื่อนไข

  1. รูปแบบผลงาน: ภาพสีน้ำ ภาพสีน้ำมัน ภาพดินสอสี ภาพหมึกจีน และภาพพิมพ์ ฯลฯ
  2. เนื้อหาผลงาน: สร้างสรรค์เกี่ยวกับสปิริตในกีฬาโอลิมปิก กีฬาพาราลิมปิก กีฬาน้ำแข็งและหิมะ ฯลฯ แสดงออกถึงการอวยพรให้กับกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว ที่กรุงปักกิ่งในปี 2022
  3. ขนาดผลงาน: ขนาด A3  (หรือไม่เกิน 389 มม. × 546 มม.) ; ผ้าใบ F8 (ไม่เกิน 455 มม. × 380 มม.)

วิธีการส่งผลงาน

  1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลผลงาน และติดใบแบบฟอร์มดังกล่าวไว้ที่ด้านหลังผลงาน  
  2. ส่งไฟล์ภาพและจัดส่งผลงานต้นฉบับก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

อีเมล์:  cncc_iecc@163.com

เบอร์ติดต่อ: 010-66514420

อาจารย์หลี่ 15810128956

ที่อยู่: The China National Children’s Center No. 43 Ping’anli West Street, Xicheng District Beijing, China.