สวนยวี่ซีป๋ายฉ่าว หมู่บ้านซินผิง มณฑลเหอหนาน

สวนยวี่ซีป๋ายฉ่าว หมู่บ้านซินผิง มณฑลเหอหนาน

หมู่บ้านเป่ยหยิง เมืองซานเหมินเสีย มณฑลเหอหนาน เป็นรูปแบบของชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนหรืออาจถือได้ว่าในโลก หลังจากการเปิดให้คนภายนอกเข้าชมในปี ค.ศ.2016 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 800,000 คน และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ปีละ 25 ล้านหยวน หมู่บ้านเป่ยหยิงได้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน โดยการสนับสนุนทางอุตสาหกรรม การเพิ่มรายได้จากการจ้างงาน ตั้งแต่ปี ค.ศ.2016 เป็นต้นมา ประชากรหมู่ในบ้านเป่ยหยิงเกือบทุกครอบครัวได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชนบท รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป่ยหยิงราว 4 ล้านหยวนต่อปี และรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อหัวในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 4,000 หยวน มีอัตราการแรงงาน 100% และสามารถขจัดความยากจนได้สำเร็จ

 

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย