สวนยวี่ซีป๋ายฉ่าว หมู่บ้านซินผิง มณฑลเหอหนาน

🪴สวนยวี่ซีป๋ายฉ่าว หมู่บ้านซินผิง มณฑลเหอหนาน
.
🧑‍🌾กลุ่มชาวบ้านยากจน 10 กลุ่มในหมู่บ้านทั้งหมด กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร โดยมี 75 ครัวเรือนที่ยากจน ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2014 ได้มีการลงทุนสร้างสวนยวี่ซีป๋ายฉ่าว (สวนสมุนไพรร้อยชนิด) ในขณะเดียวกันบ้านเรือน 28 หลังในหมู่บ้านเหอโกวได้รับการซ่อมแซม เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก่า การเปิดร้านชาเพื่อสุขภาพ ร้านไวน์ โรงสี ร้านเต้าหู้ สร้างสวนพื้นบ้านและสร้างพื้นที่โครงการให้เป็นสวนนิเวศวิทยาที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูง ระบบนิเวศการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเชิงสุขภาพตามหลักแพทย์แผนจีน ปลายปีค.ศ.2018 หมู่บ้านซินผิงได้ถูกถอดชื่อออกจากการเป็นหมู่บ้านยากจน🏠
.
🇨🇳中国河南省三门峡卢氏县 新坪村豫西百草园

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กระชับมิตร และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน กระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทย